Eckankar: How to survive spiritually in our times

ECKANKAR Norge
Editor: Kjell Aarhus
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 25 Feb 2014
Length: 0:29:31 (filler)
First broadcast: Sept. 4, 2015, 3:40 p.m.

Eckankar er religionen om Guds Lyd og Lys.
Harold Klemp, Eckankar åndelige leder, holder foredrag om forskjellige spirituelle temaer.