Eckankar: Under the Spread of the Holy Spirits Wings

ECKANKAR Norge
Editor: Kjell Aarhus
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 03 Apr 2014
Length: 0:28:25 (filler)
First broadcast: Aug. 1, 2019, 5:30 p.m.

Eckankar er religionen om Guds Lyd og Lys.
Harold Klemp, Eckankar åndelige leder, holder foredrag om forskjellige spirituelle temaer.