Eckankar: The Language Of Love

Video not available

ECKANKAR Norge
Editor: Kjell Aarhus
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 15 Apr 2014
Length: 0:28:59 (filler)
First broadcast: April 30, 2014, 2 p.m.

Eckankar er religionen om Guds Lyd og Lys.
Harold Klemp, Eckankar åndelige leder, holder foredrag om forskjellige spirituelle temaer.