Eckankar: A Golden Contract

ECKANKAR Norge
Editor: Kjell Aarhus
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 05 May 2014
Length: 0:28:21 (filler)
First broadcast: May 14, 2014, 2 p.m.

Eckankar er religionen om Guds Lyd og Lys.
Harold Klemp, Eckankar åndelige leder, holder foredrag om forskjellige spirituelle temaer.