Eckankar: A Gift of Love

ECKANKAR Norge
Editor: Kjell Aarhus
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 19 May 2014
Length: 0:29:00
Not broadcast yet.

Eckankar er religionen om Guds Lyd og Lys.
Harold Klemp, Eckankar åndelige leder, holder foredrag om forskjellige spirituelle temaer.