Eckankar: Master your Spiritual Destiny

ECKANKAR Norge
Editor: Kjell Aarhus
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 19 May 2014
Length: 0:28:59
First broadcast: Sept. 9, 2015, 1 p.m.

Eckankar er religionen om Guds Lyd og Lys.
Harold Klemp, Eckankar åndelige leder, holder foredrag om forskjellige spirituelle temaer.