God Søndag fra P7 - Ditt navn er en utgytt salve

Foreningen Kristen Riksradio
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 29 Jun 2014
Length: 0:55:45 (filler)
First broadcast: Nov. 9, 2019, 6:45 p.m.