God Søndag fra P7 - Den Hellige Ånd i mitt liv (3)

Foreningen Kristen Riksradio
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 17 Aug 2014
Length: 0:59:38 (filler)
First broadcast: Feb. 17, 2020, 3:39 a.m.

Den Hellige Ånd i mitt liv (3). Åndens frukt og Åndens gaver. Bedehuset Emmaus Ræge - 2014