God Søndag fra P7 - Natten som forandret alt (1)

Foreningen Kristen Riksradio
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 21 Sep 2014
Length: 0:58:44 (filler)
First broadcast: Jan. 14, 2020, 2:54 a.m.

Natten som forandret alt (1) - Gutten Samuel