God Søndag fra P7 - Natten som forandret alt (4)

Foreningen Kristen Riksradio
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 12 Oct 2014
Length: 1:00:29 (filler)
First broadcast: April 6, 2020, 4:24 a.m.

Natten som forandret alt (4) - Midt på natten lød det et rop, Mosby - 2014