God Søndag fra P7 - I Guds hånd

Foreningen Kristen Riksradio
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 18 Jan 2015
Length: 0:59:45 (filler)
First broadcast: Nov. 15, 2019, 9:54 a.m.