God Søndag fra P7 - Troens gode strid

Foreningen Kristen Riksradio
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 08 Feb 2015
Length: 0:58:51 (filler)
First broadcast: Feb. 17, 2020, 2 p.m.