God Søndag fra P7 - Han valgte naglene - Joh 20,24-25

Foreningen Kristen Riksradio
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 07 Mar 2015
Length: 0:57:50 (filler)
First broadcast: Sept. 11, 2019, 7:45 p.m.