God Søndag fra P7 - Hva ville Jesus gjort (4) - Se på Jesus

Foreningen Kristen Riksradio
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 10 May 2015
Length: 0:58:14 (filler)
First broadcast: Nov. 15, 2019, 2:02 p.m.