God Søndag fra P7 - Jesus Kristus, Guds Sønn, Frelseren (2)

Foreningen Kristen Riksradio
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 27 Jun 2015
Length: 0:59:57 (filler)
First broadcast: Dec. 3, 2019, 7:53 a.m.