God Søndag fra P7 - Jesus Kristus, Guds Sønn, Frelseren (3)

Foreningen Kristen Riksradio
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 03 Jul 2015
Length: 0:59:08 (filler)
First broadcast: Jan. 14, 2020, 6:15 a.m.