God Søndag fra P7 - Jesus Kristus, Guds Sønn, Frelseren (4)

Foreningen Kristen Riksradio
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 12 Jul 2015
Length: 0:59:31 (filler)
First broadcast: Feb. 15, 2020, 8:56 p.m.