God Søndag fra P7 - Livsreisen (1) - Bønn for reisen

Foreningen Kristen Riksradio
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 16 Aug 2015
Length: 0:58:09 (filler)
First broadcast: Jan. 16, 2020, 5:22 p.m.