God Søndag fra P7 - Så ta da mine hender

Foreningen Kristen Riksradio
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 25 Oct 2015
Length: 0:59:25 (filler)
First broadcast: March 27, 2020, 8:07 p.m.

Så ta da mine hender - Taler er Johnn R. Hardang - Mosby Bedehus, November 2012