God Søndag fra P7 - Jesus kommer igjen

Foreningen Kristen Riksradio
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 01 Nov 2015
Length: 0:58:53 (filler)
First broadcast: Dec. 3, 2019, 8:17 p.m.

Jesus kommer igjen - Taler, Ole Abel Sveen - Mosby Bedehus, November 2012