God Søndag fra P7 - Gamle stier

Foreningen Kristen Riksradio
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 22 Nov 2015
Length: 0:59:42 (filler)
First broadcast: March 15, 2020, 4:35 a.m.

Gamle stier - Taler er Johnn R. Hardang - Mosby Bedehus, November 2012