God Søndag fra P7 - Kongen kommer (2) - Den lidende kongen

Foreningen Kristen Riksradio
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 29 Nov 2015
Length: 0:57:52 (filler)
First broadcast: Feb. 29, 2020, 7:17 p.m.

Program 2 - "Kongen kommer" fra Kvitsøy Bedehus, desember 2014. Johnn Hardang taler.