God Søndag fra P7 - Lina Sandell

Foreningen Kristen Riksradio
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 21 Feb 2016
Length: 0:59:57 (filler)
First broadcast: Feb. 17, 2020, 9:16 a.m.