God Søndag fra P7 - På Festreise 5

Foreningen Kristen Riksradio
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 01 Jul 2016
Length: 1:01:06 (filler)
First broadcast: March 30, 2020, 3:30 a.m.

På Festreise 5 - På tjenestereise, Taler er Johnn R. Hardang,
Hauge i Dalane - 2014 (Slm 126, 127 o)