God Søndag fra P7 - Nåde nok 2

Foreningen Kristen Riksradio
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 27 Sep 2016
Length: 0:59:44 (filler)
First broadcast: Dec. 4, 2019, 5:38 a.m.

Nåde nok 2 - Bibelkurset Birkeland 2015, Taler er Johnn R. Hardang