God Søndag fra P7 - Nåde nok 3

Foreningen Kristen Riksradio
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 27 Sep 2016
Length: 0:59:13 (filler)
First broadcast: Sept. 8, 2019, 8:57 p.m.

Nåde nok 3 - Bibelkurset Birkeland 2015, Taler er Johnn R. Hardang