Democracy Now 18. oktober 2016

Bevegelsen for Sosialisme
Editor: Ola Tellesbø
Category: Samfunn
Uploaded: 19 Oct 2016
Length: 0:56:01 (filler)
Not broadcast yet.

Democracy Now 18. oktober 2016