Democracy Now! 4. november 2016

Bevegelsen for Sosialisme
Editor: Ola Tellesbø
Category: Samfunn
Uploaded: 05 Nov 2016
Length: 0:57:02 (filler)
First broadcast: Jan. 14, 2020, 1:56 a.m.

Democracy Now! 4. november 2016