Democracy Now! 15. november 2016

Bevegelsen for Sosialisme
Editor: Ola Tellesbø
Category: Samfunn
Uploaded: 16 Nov 2016
Length: 0:55:53 (filler)
First broadcast: March 26, 2020, 12:02 p.m.

Democracy Now! 15. november 2016