Democracy Now! 16. november 2016

Bevegelsen for Sosialisme
Editor: Ola Tellesbø
Category: Samfunn
Uploaded: 17 Nov 2016
Length: 0:54:01 (filler)
First broadcast: Nov. 17, 2016, 4:30 p.m.

Democracy Now! 16. november 2016