Democracy Now! 18. november 2016

Bevegelsen for Sosialisme
Editor: Ola Tellesbø
Category: Samfunn
Uploaded: 19 Nov 2016
Length: 0:57:30 (filler)
First broadcast: Nov. 21, 2016, 4:30 p.m.

Democracy Now! 18. november 2016