Democracy Now! 22. november 2016

Bevegelsen for Sosialisme
Editor: Ola Tellesbø
Category: Samfunn
Uploaded: 23 Nov 2016
Length: 0:54:40 (filler)
First broadcast: Nov. 25, 2016, 4:30 p.m.

Democracy Now! 22. november 2016