Democracy Now! 29. november 2016

Bevegelsen for Sosialisme
Editor: Ola Tellesbø
Category: Samfunn
Uploaded: 30 Nov 2016
Length: 0:56:15 (filler)
First broadcast: April 7, 2017, 5:21 p.m.

Democracy Now! 29. november 2016