Democracy Now! 30. november 2016

Bevegelsen for Sosialisme
Editor: Ola Tellesbø
Category: Samfunn
Uploaded: 01 Dec 2016
Length: 0:56:02 (filler)
First broadcast: June 23, 2019, 4:30 p.m.

Democracy Now! 30. november 2016