God Søndag fra P7 - Se, han kommer - 1

Foreningen Kristen Riksradio
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 27 Jan 2017
Length: 0:59:06 (filler)
First broadcast: Dec. 3, 2019, 1:17 p.m.

Se, han kommer - 1, Saligprisningene i Johannes Åpenbaring fra Moi 2016