God Søndag fra P7 - Se, han kommer - 2

Video not available

Foreningen Kristen Riksradio
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 27 Jan 2017
Length: 0:56:53 (filler)
First broadcast: Aug. 15, 2019, 5:41 a.m.

Se, han kommer - 2, Saligprisningene i Johannes Åpenbaring fra Moi 2016