God Søndag fra P7 - Se, han kommer - 3

Foreningen Kristen Riksradio
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 27 Jan 2017
Length: 0:58:15 (filler)
First broadcast: Sept. 15, 2019, 2:30 p.m.

Se, han kommer - 3, Saligprisningene i Johannes Åpenbaring fra Moi 2016