God Søndag fra P7 - Jesus åpenbarte seg - igjen

Video not available

Foreningen Kristen Riksradio
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 05 May 2017
Length: 0:56:43 (filler)
First broadcast: May 14, 2017, 2:30 p.m.

Jesus åpenbarte seg - igjen, fra Rosseland - april 2016. Taler er Johnn Hardang