God Søndag fra P7 - Non plus ultra

Foreningen Kristen Riksradio
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 12 May 2017
Length: 0:56:06 (filler)
First broadcast: May 21, 2017, 2:30 p.m.

Non plus ultra, fra serien Mulighetenes Gud. Egersund Bedehus - Februar 2016