God Søndag fra P7 - Jesus - Guds mulighet

Foreningen Kristen Riksradio
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 18 May 2017
Length: 0:56:57 (filler)
First broadcast: Jan. 19, 2020, 2:30 p.m.

Hentet fra serien "Mulighetenes Gud" fra Egersund, Februar 2016