Melk av Ordet - Finn-Arne Lauvaas - Sion, Kautokeino

Video not available

Isak Eira
Editor:
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 23 Jun 2017
Length: 0:32:04
First broadcast: June 26, 2017, 1:26 p.m.

Melk av Ordet er et mobilt studio som besøker menigheter rundt omkring i Norge. Vi gjør opptak og har sendinger både på «Melk av Ordet»-siden på Facebook og på Frikanalen på Riks TV. Vi er for øyeblikket i frimenigheten, Sion i Kautokeino. Finn-Arne-Lauvaas er på visitt og forkynner i dagens sending.