God Søndag fra P7 - Evangeliske sanger på Sunnmøre 2013 - Sang og musikk 2

Foreningen Kristen Riksradio
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 10 Nov 2017
Length: 0:59:38 (filler)
First broadcast: Aug. 15, 2019, 7:15 p.m.

God Søndag fra P7 - Evangeliske sanger på Sunnmøre 2013 - Sang og musikkmøtet - 2.del