God Søndag fra P7 - Et liv i tro (1) - Troens begynnelse

Foreningen Kristen Riksradio
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 07 Dec 2017
Length: 0:58:35 (filler)
First broadcast: Dec. 10, 2017, 2:30 p.m.

Et liv i tro (1) - Troens begynnelse - Bibelkurset Birkeland 2016 - Johnn Hardang