God Søndag fra P7 - Et liv i tro (2)

Foreningen Kristen Riksradio
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 12 Dec 2017
Length: 0:59:53 (filler)
First broadcast: Oct. 10, 2019, 2:08 a.m.

God Søndag fra P7 - Et liv i tro (2) - Bibelkurset Birkeland 2016 - Johnn Hardang