God Søndag fra P7 - Et liv i tro (3)

Foreningen Kristen Riksradio
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 13 Dec 2017
Length: 0:59:49 (filler)
First broadcast: March 29, 2020, 2:30 p.m.

Et liv i tro (3) - Bibelkurset Birkeland 2016 - Johnn Hardang