God Søndag fra P7 - Et liv i tro (4)

Foreningen Kristen Riksradio
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 14 Dec 2017
Length: 0:57:31 (filler)
First broadcast: Sept. 11, 2019, 6:47 p.m.

God Søndag fra P7 - Et liv i tro (4) - Bibelkurset Birkeland 2016 - Johnn Hardang