God Søndag fra P7 - Et liv i tro (4)

Foreningen Kristen Riksradio
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 14 Dec 2017
Length: 0:57:31 (filler)
First broadcast: Feb. 3, 2020, 2:56 p.m.

God Søndag fra P7 - Et liv i tro (4) - Bibelkurset Birkeland 2016 - Johnn Hardang