God Søndag fra P7 - Stor er din trofasthet

Foreningen Kristen Riksradio
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 14 Feb 2018
Length: 0:55:26 (filler)
First broadcast: Feb. 18, 2018, 2:30 p.m.

Stor er din trofasthet fra Mosby Bedehus, januar 2018