God Søndag fra P7 - Stor er din trofasthet

Foreningen Kristen Riksradio
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 14 Feb 2018
Length: 0:55:26 (filler)
First broadcast: Nov. 10, 2019, 4:09 a.m.

Stor er din trofasthet fra Mosby Bedehus, januar 2018