God Søndag fra P7 - Jesus i klagesangene

Foreningen Kristen Riksradio
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 23 Feb 2018
Length: 0:57:19 (filler)
First broadcast: Dec. 4, 2019, 6:57 p.m.

Stor er din trofasthet (3) - Jesus i klagesangene, fra Mosby Bedehus, januar 2018