God Søndag fra P7 - Jeremia - Mannen og Budskapet

Foreningen Kristen Riksradio
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 02 Mar 2018
Length: 0:56:35 (filler)
First broadcast: March 11, 2018, 2:30 p.m.

"Jeremia - Mannen og Budskapet" fra serien "Stor er din trofasthet" fra Mosby Bedehus, januar 2018