God Søndag fra P7 - Kom til kilden

Foreningen Kristen Riksradio
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 15 Mar 2018
Length: 0:55:20 (filler)
First broadcast: March 18, 2018, noon

Kom til kilden - fra Bibelkurset på Mosby 2018 - Taler er Aud Karin Kkjølvik Ringvoll